Plan Urbanistic de Detaliu (PUD)

- APROBATE -Autorități publice

PUD amenajare zonă centrală, comuna Cristian, județul Brașov

PUD amenajare zonă centrală, comuna Hărman, județul Brașov

PUD amenajare zonă centrală, comuna Sânpetru, județul Brașov

Persoane fizice și juridice

PUD strada Poiana Ursului f.n. – Poiana Brașov, județul Brașov

PUD concesionare teren strada Fruntașului, sector 1, București

firma demolare Constanta Vidanjari Iasi Vidanja Iasi firme luminoase Brasov videobooth Iasi