Plan Urbanistic Zonal (PUZ) – in faza de avizare

- ÎN FAZA DE AVIZARE -Persoane fizice și juridice

PUZ locuințe colective strada I.C. Brătianu nr.17 lot 1, oraș Otopeni, județul Ilfov

PUZ locuințe colective strada I.C. Brătianu nr.17 lot 2, oraș Otopeni, județul Ilfov